Puuverhous tai kuitusementtinen ulkoverhous?

Sisällysluettelo

Puuverhous ja kuitusementtinen ulkoverhous

Suomen rakennusmarkkinoita on vuosikymmenien ajan hallinnut puuverhous, joka on ollut tärkein materiaali omakotitalojen julkisivujen viimeistelyssä. Teknologian kehittyminen on kuitenkin johtanut uusien vaihtoehtojen syntymiseen, kuten kuitusementin, jonka suosio on kasvussa sen kestävyyden ja vähäisempien huoltovaatimusten vuoksi. Jotta ymmärtää paremmin, miten puuverhoilu vertautuu kuitusementtikilpailijoihinsa, on oltava selvillä molempien materiaalien ominaisuuksista, eduista ja haitoista.

Puuverhous: perinteinen verhous

Puu on ollut vuosisatojen ajan suosituin rakennusmateriaali, joka on tunnettu luonnollisesta kauneudestaan, työstettävyydestään ja joustavasta ulkonäöstään. Mahdollisuus valita erilaisista pinnoitteista, väreistä ja pintakäsittelyistä tekee puuverhouspaneeleista sopivan valinnan moniin arkkitehtonisiin tyyleihin.

Julkisivun rakennushanke on yleensä pitkäaikainen investointi, jolloin on aiheellista ottaa huomioon alustavien kustannusten lisäksi myös huolto- ja korjauskustannukset odotettavissa olevan käyttöiän aikana. Vaikka puuverhous saattaa aluksi olla halvempi hankkia, on otettava huomioon myös säännöllisen kunnossapidon, kuten maalauksen kustannukset sekä verhouksen mahdollinen uusiminen ajan mittaan.

Lyhyesti sanottuna: Julkisivua rakennettaessa ja/tai kunnostettaessa on materiaalin alkukustannusten lisäksi otettava huomioon myös tulevan ylläpidon ja mahdollisten korjausten kustannukset. Näin saat paremman kokonaiskuvan ja edullisemmilta vaikuttavien materiaalien hankkiminen saattaa itse asiassa vaatia huomattavasti suurempia investointeja ajan mittaan kuin vaihtoehtoiset materiaalit, sekä ajan että rahan suhteen.

Puuverhouksen edut

Esteettisyys: Puu on lämmin ja kodikas ja se antaa rakennukselle luonnollisen ja perinteisen viehätyksen.

Joustava: puuverhous voidaan viimeistellä halutulla tavalla ja sitä voidaan myös helposti käsitellä.

Korjattavuus: Puuverhousta on suhteellisen helppo korjata ja korvata, mikä mahdollistaa rakennuksen julkisivun pidemmän käyttöiän.

Kestävyys: puu on uusiutuva luonnonvara ja jos se hankitaan kestävästi, valinta on ympäristöystävällinen.

Puuverhouksen haitat

Kunnossapito: puuverhouspaneelien ylläpitäminen edellyttää säännöllistä huoltoa, kuten maalaamista ja/tai lakkaamista, jotta estetään kosteuden, hyönteisten tai homeen aiheuttamia vaurioita.

Kustannukset: Vaikka puuverhous itsessään saattaa olla edullisempaa materiaalina, pitkän aikavälin ylläpitokustannukset voivat lisätä kuluja merkittävästi.

Palovaara: Puu on syttyvää materiaalia, joka voi olla suuri vaara joillakin alueilla tai tietyntyyppisissä hankkeissa.

Kuitusementtiset ulkoverhouspaneelit: kestävyys ja vähäiset huoltovaatimukset

Kuitusementti on yhdistelmä useasta aineesta, kuten sementistä, hiekasta, selluloosa- ja tekstiilikuiduista sekä vedestä. Tuloksena on puutavaraa jäljittelevä tuote, joka on kuitenkin paljon kestävämpi sään ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutuksille.

Kuitusementtiverhous asennetaan samalla tavalla kuin puuverhous, tuulettuvan julkisivun periaatteella. Ilma tulee sisään ulkoverhouksen taakse seinän alareunasta ja poistuu julkisivun yläreunasta. Rakennuksen seinän ja ulkoverhouksen välissä kiertävä ilma poistaa kosteutta ja pidentää merkittävästi rakennuksen käyttöikää.

Lyhyesti sanottuna: Kuitusementtiverhous on nykyaikainen verhousmateriaali, joka muistuttaa ulkonäöltään omakotitaloissa yleisesti käytettyä puuverhousta. Kuitusementti kestää ainesosiensa ansiosta paremmin ulkoisia tekijöitä, eikä se vaadi jatkossa uudelleenmaalauksia. Kuitusementtisten ulkoverhouspaneelien asentaminen ei kuitenkaan eroa juurikaan puuverhouspaneelien asennuksesta.

Kuitusementtisten ulkoverhouspaneelien edut

Vähäinen huoltotarve: kuitusementti ei lahoa, ei haalistu eikä vaadi säännöllistä huoltomaalausta ja/tai lakkausta.

Palonkestävyys: Materiaali on palamatonta, mikä antaa sille edun paloturvallisuudessa.

Tuholaiskestävyys: Toisin kuin puu, kuitusementti ei houkuttele tuhohyönteisiä eikä ole altis hyönteistuhoille.

Kuitusementtisten ulkoverhouspaneelien haitat

Ympäristövaikutus: Kuitusementin tuotanto voi olla energiaintensiivisempää ja tuottaa enemmän hiilidioksidia, vaikka nykyaikaisilla teknologiauudistuksilla pyritäänkin vähentämään näitä vaikutuksia.

Kustannukset: Vaikka kuitusementin ylläpitokustannukset ovat alhaisemmat, materiaalin alkuperäiset kustannukset ovat tyypillisesti kalliimmat kuin perinteisen puuverhouksen.

Puisten ja kuitusementtisten ulkoverhouspaneelien vertailu

Yhteenveto

Sekä puu- että kuitusementtisilla ulkoverhouspaneeleilla on monia etuja, mutta valinta riippuu projektin määrittelystä, budjetista ja kunnossapitovalinnoista. Puun luonnollinen kauneus ja helppokäyttöisyys ovat avaintekijöitä, jotka vetoavat moniin kuluttajiin ja arkkitehteihin, kun taas kuitusementin pitkäikäisyys ja kestävyys tarjoavat käytännöllistä arvoa niille, jotka haluavat huolehtia vähemmän materiaalin vanhenemisesta ja vaurioitumisesta.

Pitkäaikaisena investointina on otettava huomioon sekä alkuvaiheen kustannukset että ylläpito- ja vaihtokustannukset. Vaikka puuverhouspaneelit saattavat aluksi olla edullisempia, on otettava huomioon myös säännöllisen kunnossapidon, kuten maalauksen ja/tai lakkauksen kustannukset sekä mahdollinen uusiminen ajan mittaan.

Kuitusementin korkeammat alkukustannukset voidaan kuitenkin ajan mittaan korvata materiaalin alhaisemmilla huoltovaatimuksilla ja pidemmällä elinkaarella. Lue myös yksityiskohtaisempaa hintavertailua puuverhouksen ja kuitusementin välillä.

Ostoskärry